Welkom bij Maatwerk in Eiken

Houtworm en Boktorbestrijding

Nieuw bij : maatwerk-in-eiken

Bestrijding houtaantasters zoals houtworm, boktor en houtkevers.

Wij hebben onze service uitgebreid met een team van mensen die  voor U zowel de bestrijding als de eventuele houtreparaties kunnen uitvoeren.

Met name zijn wij gespecialiseerd in renovaties en reparaties van oude gebinten constructies.

Determinatie Met welke houtaantaster hebben we te maken
 
Inventarisatie Grondig onderzoek naar de ernst van de  aantasting
  van constructie of voorwerp.

 
Plan van aanpak Wij overleggen met een plan van aanpak hoe we het
  beste het probleem kunnen bestrijden en daarbij de
  overlast tot een minium te beperken

 
Uitvoering De bestrijding van de houtaantaster wordt uitgevoerd
  volgens plan. E
ventuele houtreparaties en
  vervangingen worden uitgevoerd. Voor oude gebinten
  gebruiken 
wij oude balken ,juffers schoren etc.
 
Controle Alle eventuele nieuwe delen worden preventief
  gespoten. 
Gespoten delen worden gecontroleerd en
  
zorgvuldig nagelopen en eventueel opnieuw behandeld
 
Website : www.boktorhoutwormbestrijding.nl